Logo VWC Berg en Dal

Sociale veiligheid

Grensoverschrijdend gedrag

Het komt helaas overal voor. Dus ook binnen vrijwilligersorganisaties. Tussen vrijwilligers en deelnemers maar ook tussen deelnemers onderling. Toch willen we er alles aan doen om dit te voorkomen. Op de website van www.nov.nl vind je informatie over wat jij als bestuurder kunt doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, maar ook wat je kunt doen als het toch nog gebeurd

Gratis VOG

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van iemand geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

Komt mijn organisatie voor een gratis VOG in aanmerking?

Iedereen in je organisatie die met kwetsbare groepen werkt heeft een VOG nodig. Niet alleen nieuwe vrijwilligers, maar ook degenen die al langer actief zijn. Je vraagt de VOG iedere 3 tot 5 jaar opnieuw aan. Als iemand een VOG heeft hoeft dat niet te betekenen dat hij nooit met Justitie in aanraking is geweest, maar het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers laat wel zien dat je een sociaal veilige omgeving belangrijk vindt. Voor veel organisaties is het aanvragen van een VOG gratis. Kijk voor meer informatie op gratisvog.nl of kijk bij Dienst Justis.

De regeling is alleen voor digitale VOG's en vrijwilligersorganisatie met E-herkenning. Dit is noodzakelijk en kun je nu al doen. E-herkenning niveau 3 is vereist. Meer informatie hierover staat op de website: www.eherkenning.nl.

Bereid je voor op de gratis VOG aanvraag

Eén van de voorwaarden om toegelaten te worden tot de regeling is dat de vrijwilligersorganisatie kan aantonen dat ze preventief beleid heeft. Waarbij ze 2 van de 3 volgende onderdelen geregeld hebben.

  • Omgang of gedragsregels: Om duidelijk aan te geven welk gedrag je als vereniging goed en afkeurt zijn gedrag of omgangsregels van belang. Zo weet iedereen waar hij aan toe is.
  • Vertrouwenscontactpersoon: De vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt leden de mogelijkheid om in vertrouwen over grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie te praten.
  • Aanname beleid nieuwe vrijwilligers: De route die je bewandeld bij het aannemen van een nieuwe vrijwilliger. Denk aan vrijwilligerscontract, VOG, uitleg omgangsregels, etc…

Voorbeelden vindt je op In veilige handen www.inveiligehanden.nl.

Website ‘In veilige handen’ van het NOV

Deze website van het NOV / Platform Vrijwillige Inzet is een goed startpunt voor wie werk wil maken van de sociale veiligheid in zijn of haar organisatie. Lees welke stappen je nu al kunt zetten op het gebied van preventie. Verdiep je in de tools en input voor het geval je als verantwoordelijke wordt geconfronteerd met incidenten. Leg een basis om escalatie te voorkomen en situaties zorgvuldig af te handelen.

Gratis advies over sociale veiligheid

Heb je vragen? Neem dan eens contact op met een van de adviseurs sociale veiligheid die vanuit het NOV gratis advies geven aan bestuurders/coördinatoren van vrijwilligersorganisaties.

Cookie toestemming 🍪

Deze website maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Hieronder kan je aangeven welke andere soorten cookies je wilt accepteren.

Cookies die ervoor zorgen dat deze website naar behoren functioneert (altijd ingeschakeld).

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Gegevens die met deze cookies worden verzameld, worden gecombineerd en geaggregeerd ten behoeve van statistische analyse.

Cookies die geplaatst worden door het inladen van filmpjes van Youtube en andere externe websites.