Logo VWC Berg en Dal

Vrijwilligers werven

Van passieve leden naar actieve vrijwilligers: Werving van vrijwilligers in de vereniging

Er worden drie methodes beschreven die je hiervoor kunt inzetten. Kijk welke methode het beste past bij jullie vereniging en wat jullie leden het beste zal aanspreken. Er is natuurlijk ook een combinatie van twee methodes mogelijk.

Methode 1: Taken splitsen

Methode 1: Taken splitsen

Veel verenigingen hebben een bestuur en commissies. Commissie PR, commissie sponsoring, commissie activiteiten etc. Het bestuur weet wat er binnen de vereniging gebeurt en bestuursleden nemen zelf ook veel taken op zich. Taken zijn vaak uitgeschreven in handboeken. We zien vaak dat veel taken bij 1 persoon liggen. Dat kan anders. Taken kunnen heel goed worden opgesplitst, waardoor er meer mensen weinig taken doen, maar gezamenlijk een klus klaren.

Methode 2: Kwaliteiten in beeld

Methode 2: Kwaliteiten in beeld

Als organisatie ben je geneigd te kijken naar je taken om vervolgens die taken te verdelen, zelfs te delegeren. Ook werven we op de taken die we hebben. Daarmee worden een boel kwaliteiten en wensen van mensen niet besproken. De taak moet immers gewoon worden uitgevoerd. Maar heb je wel de juiste vrijwilliger op de juiste taak? En doen de mensen wel wat ze leuk vinden?

Methode 3:	Belactie voor meer vrijwilligers

Methode 3: Belactie voor meer vrijwilligers

Vrijwilligers werven door een belactie 1. Belactie onder de aandacht. 2. Inventariseer alle vrijwilligerstaken. 3. Aan de slag met bellen. 4. Koppel uitkomsten aan vrijwilligerstaken. 5. Uitkomsten bespreken. En nu aan de slag

Tot slot

Tot slot

Tot slot een paar punten om te bespreken binnen je organisatie. Het kan ook anders!

Waar gaat het fout

Algemene oproep

Vaak wordt er in het clubblad of de website een algemene oproep gedaan: “Wie komt ons helpen bij het jaarlijkse toernooi” of “Help ons bij ons toernooi, anders kan het helaas niet doorgaan”. Dit soort oproepen leveren nauwelijks extra handjes op.

Gevolg: weer dezelfde mensen die het toernooi organiseren. “Het zijn altijd dezelfde mensen die zich opgeven”.

Verplichtend

Leden worden soms ‘verplicht’ zich in te zetten voor de vereniging.

Gevolg: veel gemopper, moeilijk te organiseren, afkopen en zelfs afzeggen.

Ledenvergadering

Bij de jaarlijkse ledenvergadering gaan er geen handen de lucht in bij de vraag: “Wie volgt onze penningmeester op, de huidige wil er, na 8 jaar, wel eens mee ophouden”

Gevolg: de huidige penningmeester wordt, ondanks dat hij eigenlijk wil stoppen, toch weer voor 4 jaar herkozen. Opluchting bij de leden en frustratie bij het bestuur en zeker bij de penningmeester.

Opvolger

Bestuursleden hebben de neiging pas te willen stoppen als er een goede opvolger is. Het huidige bestuurslid is vaak fulltime actief voor de vereniging, trekt veel taken naar zich toe en heeft veel kennis van zaken. Hij of zij geeft daarmee vaak een verkeerd signaal af. Men denkt dat deze inzet van de opvolger wordt verwacht en dat schrikt af.

Gevolg: iemand die al een beetje interesse heeft, durft dit niet aan te gaan.

Dat is jammer. En niet nodig. Dat kan anders. In deze workshop gaan we aan de slag met het ontdekken van dit goud en gaan we vervolgens dit goud omsmelten tot mooie sieraden.

Bespreken

Benoem met elkaar een aantal redenen waarom bij jullie vereniging weinig leden zich willen inzetten. Ben vooral eerlijk en kijk ook naar je eigen oordeel hierin. Dus niet: ‘zij willen niet en wij doen alles voor de leden’, maar: ‘wat doen wij dat mensen zich niet opgeven voor een taak’.

Waarom gaan we hiermee aan de slag

Om een aantal redenen is het belangrijk om aan de slag te gaan met de kwaliteiten en wensen van de leden binnen de eigen vereniging.

  • Meer handen betekent dat het bestuur wordt ontlast.
  • Er ontstaat meer een wij-gevoel
  • De betrokkenheid bij de verenging wordt stevig vergroot.
  • Er kunnen nieuwe taken worden opgepakt.
  • Er ontstaat een andere dynamiek binnen de totale vereniging.
  • Er worden nu veel meer leuke, nieuwe ideeën ingebracht.